شورتی شهر
ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی برای رفع کمبود ماشین آلات زمستانی 17 ژانویه 2022
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی برای رفع کمبود ماشین آلات زمستانی

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل گفت: با توجه به حجم بالای بارش برف، برفروبی سنتی جوابگوی کلانشهر اردبیل نیست.