ظلم آل سعود
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با محکومیت جنایت آل سعود علیه مردم مظلوم یمن 27 ژانویه 2022

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با محکومیت جنایت آل سعود علیه مردم مظلوم یمن

شورای تبیین مواضع  بسیج دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل در بیانیه ای با محکومیت محور ظلم و جور جهانی و در رأس آن جنایات آل سعود علیه مردم مظلوم یمن