فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اردبیل
صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی در استان اردبیل 19 آذر 1399

صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی با گرایش پیاده سازی امنیت فیزیکی خبر داد.

واگذاری پهنای باند رایگان به ۴۲ سامانه آموزش الکترونیکی در استان اردبیل 19 آذر 1399
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل خبر داد:

واگذاری پهنای باند رایگان به ۴۲ سامانه آموزش الکترونیکی در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از واگذاری‌ پهنای باند رایگان به 42 سامانه آموزش الکترونیکی خبر داد.