قاسم رحیمی
قراردادهای کار سفید امضا و برگه های تسویه صوری فاقد اعتبار قانونی است 24 آذر 1399
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

قراردادهای کار سفید امضا و برگه های تسویه صوری فاقد اعتبار قانونی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: قراردادهای سفید امضا کار و امضای اجباری برگه های تسویه فاقد اعتبار قانونی بوده و ملاک هرگونه پرداخت در قانون کار تراکنش و سند بانکی است.

بی‌توجهی به ایمنی کارگران قابل قبول نیست 15 آبان 1397
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

بی‌توجهی به ایمنی کارگران قابل قبول نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: توجه به موارد ایمنی کارگران باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و غفلت از این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.