لغو واگذاری
تاراج کشت و صنعت همچنان ادامه دارد 06 دی 1399

تاراج کشت و صنعت همچنان ادامه دارد

اردبیل- عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس گفت: با توجه به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، خواسته ما انتخاب مدیر و هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان در سریع ترین زمان ممکن است.