مالک رضایی
رویارویی استیصال با توهم 09 مهر 1399

رویارویی استیصال با توهم

شیوا بیان- خروجی انتخابات آمریکا مشخص می‌کند که گاهی در مقابل جهان با دستان مخملی و چماقی پنهان سخن بگویند و یا با کمال عریانی و برهنگی به دنیا چنگ و دندان نشان دهند.

او بخفت، اما بخت واقبالش نخفت 15 آبان 1397
یادداشت/ مالک رضایی

او بخفت، اما بخت واقبالش نخفت

از امیر المومنین،که امیر بی رقیب ملک سخن است ،پرسیدند که ویژگی پیامبر اکرم (ص) چگونه بود ؟ فرمود: شما ابتدا نعمتهای خداوند را برشمارید ! هر کس مصادیقی گفت : گندم ، آب ، نان ، زندگی و… اما قادر به شمارش تمام نعمتها نگشتند. فرمود : شما نعمتهای قليل خداوند را احصاء نکردید، […]