مدیرکل میراث
اجرای طرح پیاده راه اسفریس در ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 13 آبان 1397
مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل خبر داد؛

اجرای طرح پیاده راه اسفریس در ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از اجرای پیاده راه اسفریس در ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.