مدیر کل امور مالیات اردبیل
وصول ۹۴۰ میلیارد تومان مالیات در استان اردبیل/دستگاه های کارتخوان بلاتکلیف اول اسفند غیرفعال می شود 10 فوریه 2022
مدیر کل امور مالیات استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:

وصول ۹۴۰ میلیارد تومان مالیات در استان اردبیل/دستگاه های کارتخوان بلاتکلیف اول اسفند غیرفعال می شود

در سال ۱۴۰۰ تا کنون ۹۴۰ میلیارد تومان وصول مالیاتی در استان اردبیل داشتیم که در حقیقت نسبت به سهمیه ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد.