مدیر کل تعزیرات
فروش کالا بیشتر از قیمت روی آن تخلف است 13 آبان 1397
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل:

فروش کالا بیشتر از قیمت روی آن تخلف است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: فروش کالا با قیمت بیشتر از قیمت درج شده روی آن تخلف بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.