معدن و تجارت استان اردبیل | شیوا بیان
واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود 23 شهریور 1399
رامین صادقی

واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود

شیوا بیان اردبیل_ رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در حین بازدید از واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی فعال در سطح مرکز استان گفت: به اصنافی که قوانین نظام صنفی را رعایت نکرده اند تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت عدم توجه به این تذکرات، با واحد صنفی متخلف طبق […]

فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین 13 شهریور 1399

فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین

شیوا بیان_ جلسه فعال سازی واحدهای صنعتی استان با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بسیج مهندسین استان برای فعال سازی واحدهای راکد در محل سازمان برگزار گردید . به گزارش شیوا بیان اردبیل، رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ابتدای جلسه اظهار داشت: همه دستگاه های […]