معدن و تجارت استان اردبیل
واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود 23 شهریور 1399
رامین صادقی

واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد می شود

شیوا بیان اردبیل_ رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در حین بازدید از واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی فعال در سطح مرکز استان گفت: به اصنافی که قوانین نظام صنفی را رعایت نکرده اند تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت عدم توجه به این تذکرات، با واحد صنفی متخلف طبق […]

فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین 13 شهریور 1399

فعالسازی واحدهای راکد با همکاری سازمان صمت استان و بسیج مهندسین

شیوا بیان_ جلسه فعال سازی واحدهای صنعتی استان با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بسیج مهندسین استان برای فعال سازی واحدهای راکد در محل سازمان برگزار گردید . به گزارش شیوا بیان اردبیل، رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ابتدای جلسه اظهار داشت: همه دستگاه های […]