ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری
در ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان به درخواست ها و مشکلات بیش از 60 نفر از مراجعین رسیدگی شد 26 شهریور 1399

در ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان به درخواست ها و مشکلات بیش از 60 نفر از مراجعین رسیدگی شد

شوابیان_ ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان با حضور رئیس شوراهای حل احتلاف استان و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد. به گزارش شیوا بیان، در این دیدار به درخواست ها و مشکلات حقوقی بیش از 60 نفر از مراجعین رسیدگی شده و دستورات قضایی لازم صادر گردید. ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری […]