موسسه مقدس اردبیلی
موسسه مقدس اردبیلی کمترین شهریه را بین موسسات آموزش عالی دریافت می کند 07 شهریور 1399
حسین نوین

موسسه مقدس اردبیلی کمترین شهریه را بین موسسات آموزش عالی دریافت می کند

شیوا بیان_ رئیس موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی گفت: این موسسه در کنار اینکه امکانات مناسب را در اختیار دانشجویان قرار می دهد، در عین حال کمترین شهریه را بین دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور دریافت می کند. به گزارش شیوا بیان، حسین نوین در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اردبیل، اظهار […]