نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نما
ستاداقامه نماز پزشکی قانونی اردبیل در بین دستگاههای اجرایی استان امتیاز کامل و برتر را کسب کرد 10 شهریور 1399

ستاداقامه نماز پزشکی قانونی اردبیل در بین دستگاههای اجرایی استان امتیاز کامل و برتر را کسب کرد

شیوا بیان _ ستاد اقامه نماز پزشکی قانونی استان اردبیل موفق به کسب رتبه کامل در سال 98 در بین دستگاههای اجرایی استان گردید. به گزارش شیوا بیان و به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل ، با توجه به فعالیت های ستاد اقامه نماز و در راستای استقرار نظام جامع توسعه و […]