هاشم علایی | شیوا بیان
برگزاری بیش از ۱۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان 30 فروردین 1400
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد:

برگزاری بیش از ۱۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از برگزاری بیش از 10هزار نفرساعت دوره آموزشی برون سازمانی اداره کل استاندارد استان اردبیل در سال99 خبر داد.

بازرسی و آزمون بیش از یک هزار ترازوی سبک در استان اردبیل 09 بهمن 1399
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد:

بازرسی و آزمون بیش از یک هزار ترازوی سبک در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل از بازرسی و آزمون تعداد 1هزار و 294 ترازوی سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی طی 9 ماه سالجاری خبر داد.

انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها در استان اردبیل 05 بهمن 1399
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد:

انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل از انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها طی ۹ ماهه نخست سال در استان اردبیل خبر داد.

انجام ۱۹۸ مورد بازرسی و نظارت برچسب انرژی لوازم خانگی در سالجاری 22 دی 1399
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد:

انجام ۱۹۸ مورد بازرسی و نظارت برچسب انرژی لوازم خانگی در سالجاری

اردیبل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تعداد 198 مورد بازرسی در 9 ماهه سالجاری از مراکز عرضه لوازم خانگی در استان انجام شده است.

انجام بیش از یک هزار و ۷۰۰ مورد نمونه برداری از تولیدات استان 15 دی 1399
مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبر داد:

انجام بیش از یک هزار و ۷۰۰ مورد نمونه برداری از تولیدات استان

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در مدت 9 ماه تعداد یک هزار ۷۱۳ مورد نمونه برداری و آزمون از فرآورده های تولیدی استان توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکت های تائید صلاحیت شده بخش خصوصی انجام شده است.

اماکن فاقد گواهی ایمنی تعطیل می‌شوند 18 آبان 1397
مدیر کل استاندارد استان اردبیل

اماکن فاقد گواهی ایمنی تعطیل می‌شوند

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تا نوروز سال 98 آن دسته از اماکنی که موفق به دریافت گواهی ایمنی نشدند تعطیل می‌شوند.