واحدهای صنفی
پرداخت تسهیلات برای واحدهای صنعتی به روش تامین مالی زنجیره ای 25 بهمن 1400
رئیس سازمان صنعت

پرداخت تسهیلات برای واحدهای صنعتی به روش تامین مالی زنجیره ای

رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه پرداخت تسهیلات برای واحدهای صنعتی به روش تامین مالی زنجیره ای گفت: برنامه پرداخت تسهیلات به روش تامین مالی زنجیره ای مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی استان، عملیاتی می شود.