والدین
همراهی با فرزندان یکی از مهمترین راه ها برای پیشگیری از خطرات فضای مجازی 23 ژانویه 2022

همراهی با فرزندان یکی از مهمترین راه ها برای پیشگیری از خطرات فضای مجازی

همراهی با فرزندان یکی از مهمترین راه ها برای پیشگیری از خطرات فضای مجازی است.

آسیب‌های جسمانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان 21 ژانویه 2022

آسیب‌های جسمانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

والدین باید فعالیت‌های کودکان و نوجوانان خود را در فضای مجازی کنترل کرده و مدت‌زمان استفاده‌ی آن‌ها از رایانه‌ و گوشی هوشمند را مدیریت کنند.