پویش برف
اجرای طرح پویش بزرگ برفی روبی در اردبیل 02 بهمن 1400

اجرای طرح پویش بزرگ برفی روبی در اردبیل

رئیس سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری اردبیل از اجرای طرح پویش بررگ برف روبی از درب منازل و کوچه ها با شعار همه برای اردبیل خبر داد.