چوب
توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد 22 مهر 1399
مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل:

توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد

شیوا بیان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت:با تصویب شورای سیاستگذاری توسعه زراعت چوب در استان و هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاه‌های ذیربط توسعه زراعت چوب در استان شتاب می‌گیرد.

قاچاق چوب با شیوه‌ای بی‌سابقه 31 شهریور 1399
مدیرکل منابع طبیعی اردبیل خبر داد؛

قاچاق چوب با شیوه‌ای بی‌سابقه

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف و ضبط بیش از 80 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل خبر داد.