یعقوب نژاد محمد
امکان شکایت از مالیات‌های مازاد وجود دارد / تعیین تکلیف ۷۱۵ فقره پرونده شکایت مالیاتی در استان اردبیل 08 فوریه 2022
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل:

امکان شکایت از مالیات‌های مازاد وجود دارد / تعیین تکلیف ۷۱۵ فقره پرونده شکایت مالیاتی در استان اردبیل

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: از سال 97 تاکنون برای یک هزار و 127 شکایت تشکیل پرونده شده و از این تعداد به شکایات یک هزار و 69 نفر رسیدگی شده و تعداد 715 پرونده نیز تعیین تکلیف قطعی شده است.