امروزه در عصر کنونی و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی(ملموس و غیر ملموس) و کارکردهای پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هویتی آن بر کسی پوشیده نیست.

شیوابیان-یادداشت-عدالت عزت پور، امروزه در عصر کنونی و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی(ملموس و غیر ملموس) و کارکردهای پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هویتی آن بر کسی پوشیده نیست. جوامع توسعه یافته با تمام قوا، سعی در حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی جامعه خود را دارند و این میراث فرهنگی به لحاظ طیف وسیعی از مزایای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هویتی، سرشار از مزایای اقتصادی در راستای رفاه و آسایش مردمان آن جامعه است. متأسفانه ما با وجود داشتن میراث غنی فرهنگی نه تنها نتوانسته ایم در راستای حفظ و پاسداریشان گام برداریم بلکه در بسیاری از موارد، دشمن میراث فرهنگی خود نیز گشته ایم.
مردمان ایران زمین در بسیاری از موارد، تحت تأثیر ایدئولوژی های خاص و فارغ از آگاهی های لازم و کافی از میراث فرهنگی، تیشه به ریشه میراث غنی فرهنگی خود زده اند و میزند در حالی که این تیشه به ریشه خود و آیندگان است که باید در پاسداشت آن از هیچ کوششی دریغ ننمود.
اکنون ماههاست صحبت از سازه باستانی عظیمی است که در جریان حفاری مجتمع آرتا فولاد مبین در منطقه قره حسنلو ویلکیج از زیر خاک بیرون آمده و اخبار ضد و نقیض بسیاری از منابع غیر رسمی در این خصوص وجود دارد امّا متأسفانه پس از گذشت ماهها، هیچگونه خبر رسمی در این خصوص داده نمیشود.
منابع غیر رسمی حکایت از آثار مختلف دوره آهن و دوره تاریخی اشکانی در منطقه قره حسنلو ویلکیج دارد آثاری همچون سفالینه های ساده عصر آهن و سفالینه هایی همچون کاسه، کوزه، دیگچه و تنگ دوره اشکانی و مهمتر از همه اینها، شواهدی از یک تدفین انسانی و سازه خشتی عظیمی که می تواند هم ردیف آثار سیلک کاشان، کنار صندل جیرفت، ارگ باستانی نوشیجان ملایر و… قرار گیرد. پس این آثار در سکوت خبری نمی تواند از بین برود و یا فدای مجتمع آرتا فولاد مبین گردد چرا که اهمیت آن بقدریست که هزاران مجتمع آرتا فولاد مبین را باید فدای اینچنین میراث فرهنگی نمود و اگر منابع غیر رسمی، از جدیت برخوردار باشد به جرأت میتوان گفت میراث فرهنگی قره حسنلو ویلکیج، هزاران مجتمع آرتا فولاد مبین است.
همانطور که منطقه باستانی پیله ناخرچی یا پیر ناخرچی ویلکیج در جریان احداث سد سقزچی نابود شد و بدلیل عدم حضور کارشناسان و کاوشگران باستان شناس مقدار زیادی از اشیاء بدست آمده در جریان حفاری با ماشین آلات سنگین از بین رفت و مقداری نیز توسط سارقان و حفاران غیر مجاز از منطقه خارج شد و بخش اعظم آن نیز با آبگیری سد به زیر آب رفت.
میراث عظیم فرهنگی قره حسنلو ویلکیج را دریابیم.

  پرینت
شناسه خبر : 9111 | تاریخ انتشار : 25 تیر 1401 - 18:05 | 268 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :