یادداشت- سید خلیل حسینی خلیلی: آیت الله رئیسی نشان داد که با برقراری عدالت و اینکه ایجاد نمایندگی در تمامی استانها در راستای حمایت از محرومان و محرومیت زدایی به دنبال عدالت اجتماعی در بین نیازمندان و مستمندان است که در این موضوع تحول عظیمی در جامعه اتفاق افتاد.

یادداشت- شیوا بیان– سید خلیل حسینی خلیلی: حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر زمانی که او را به والی مصر برگزیددر مورد حکومت داری و صنوف مختلف سخن به میان آورد که یکی ازاین صنوف نیازمندان و بینوایان و زمین گیران بودند.

حضرت در نامه خود می فرمایند: خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین، کسانی که بیچارگان اند از مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمین گیران.در این طبقه، مردمی هستند سائل و مردمی هستند که در عین نیاز روی سؤال ندارند. خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و از تو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش.

برای اینان در بیت المال خود حقی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را، در هر شهری، به آنان اختصاص ده. زیرا برای دورترینشان همان حقی است که نزدیکترینشان از آن برخوردارند. کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند، برای نگریستن در کارهای فقیران برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند.

حضرت در مورد یتیمان هم به مالک سفارش کرد و گفتند: تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره اند و دست سؤال پیش کس دراز نکنند.

برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و بفرمای تا یاران و نگهبانان به یک سو شوند، تا مراجعه کنندگان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند.

اگر چیزی می بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزش خواهی همراه بود.

کار هر روز را در همان روز به انجام رسان، زیرا هر روز را کاری است خاص خود. روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان از مردم خود، گونه ای نامهربانی است به آن ها و سبب می شود که از امور ملک آگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختی ها و رنج های آنان آگاه شود؟

از شاخصه های بارز آیت الله رئیسی در زمان تولیت آستان قدس رضوی  و قوه قضائیه دستگیری از نیازمندان و مستمندان و همچنین دفاع و احقاق حق و حقوق این قشر در دادگاه ها بود که در طول مدتی که بر این مسند بود به وضوح این امر به چشم می خورد که با عدالت، رافت و مهربانی از نیازمندان دستگیری می کرد و به مساوات نیاز های اولیه این قشر از جامعه را مرتفع می کرد و از حقشان دفاع می کرد.

آیت الله رئیسی نشان داد که با برقراری عدالت و اینکه ایجاد نمایندگی در تمامی استانها در راستای حمایت از محرومان و محرومیت زدایی به دنبال عدالت اجتماعی در بین نیازمندان و مستمندان است که در این موضوع تحول عظیمی در جامعه اتفاق افتاد.

از شاخصه های بارزدیگری که آیت الله رئیسی دارد و حضرت هم در نامه خود به آن اشاره کرده است، مجلس عام و هم نشینی و هم صحبتی با عامه مردم می باشد. که آیت الله رئیسی در این مورد هم نشان داد که نسبت به دیگر مسئولان کشور سرآمد می باشد.

او بارها و بارها نشان داد که یک مسئول مردمی باید با مردم و در کنار مردم باشد که سفرهای استانی آیت اله رئیسی دلیلی بر این ادعا می باشد. با تشکیل جلسات مردمی پای درد دل مردم نشست و در راستای حل مشکلات مردم قدم برداشت.

پس رئیس جمهور شدن رئیسی یعنی عدالت، انصاف، مهربانی، رآفت، با مردم و در کنار مردم بودن و مهمتر از همه دفاع از حق وحقوق و دستگیری از مستمندان.

  پرینت
شناسه خبر : 3167 | تاریخ انتشار : 16 خرداد 1400 - 9:01 | 199 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : سید خلیل حسینی خلیلی