مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با ابراز نگرانی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف آب شرب در استان با آغاز خانه تکانی‌های نزدیک به عید خواستار مصرف بهینه آب توسط مردم شد.

این در حالی است که میزان بارندگی‌ها نسبت به سال آبی قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است.

منابع آب رو به اتمام است
#جانِ_شما_جانِ_آب

روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل