به گزارش خبرنگار شیوابیان، به دنبال بارش سنگین برف در شهر اردبیل، سجاد محمدحسن پور رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اردبیل از روند خدمات رسانی و برفروبی کارگران شهرداری به شهروندان بازدید به عمل آورد.

سجاد محمدحسن پور در این بازدید خواستار خدمات رسانی مطلوب کارگران جهت کاهش مشکلات تردد مردم در سطح شهر شد و گفت: برفروبی مناسب در شهر موجب کاهش صدمات جانی و مالی به شهروندان می شود که در این خصوص فعالیت کارگران شهرداری در مناطق مختلف شهری ستودنی و قابل تقدیر است.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به شهروندان اطمینان خاطر داد: اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل پیش بینی ها و اقدامات لازم را برای اجرای عملیات یخ زدایی و برفروبی در ساعات و به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار داده است تا خطرات احتمالی، امنیت شهروندان را تهدید نکند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: توصیه می شود مردم به هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند و همچنین عابران پیاده نیز در هنگام تردد از معابر شهر دقت لازم را داشته باشند تا از هرگونه صدمه ای مصون بمانند.

گفتنی است این بازدید از صبح امروز در محلات و نقاط مختلف شهر اردبیل انجام شد و سجاد محمدحسین پور رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اردبیل در دیدارهای جداگانه با معاونت خدمات شهری و مدیران مناطق شهرداری و عوامل اجرایی، ضمن ارائه برنامه های راهبردی برای ارائه خدمات بهتر در شهر خواستار تداوم خدمات دهی و ارتقای کیفیت آن شد.


  • نویسنده : رشید عبدالحسینی