به گزارش شیوابیان، این محموله با ۲ دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون و ۳ دستگاه کامیونت به آذربایجان غربی ارسال شد.

کمک ها شامل ۱۸۰۰ تخته موکت، ۱۴۰۰ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته، ۸۰۰ تخته پتو و ۳۰۰ دستگاه چادر امدادی است.

۱۱ نفر نجاتگر پرسنل و داوطلب نیز همراه این محموله عازم منطقه زلزله زده شدند تا به یاری هموطنان بشتابند.