با عنايت به فرارسيدن عيد سعيد نوروز و شروع فعاليتهاي نوروزي و خريد هزاران قطعه ماهي قرمز جهت زينت سفره هاي هفت سين از عموم هم استانيهاي عزيز خواهشمنديم با توجه به اينكه برخي از بيماريهاي مشترك از جمله بيماريهاي پوستي و گوارشي در انسان (بويژه كودكان) از طريق تماس مستقيم با ماهيان زينتي و قرمز منتقل مي شود ، حتي المقدور ماهي قرمز شب عيد خود را از مراكز و اماكن مجاز و معتبر تحت نظارت دامپزشكي تهيه فرمايند.
مراكز فروش مجاز و بهداشتي مكانهاي مسقفي هستند كه داراي مجوز فروش موقت ماهي زينتي و قرمز بوده و داراي لوازم شستشو و ضدعفوني مناسب مي باشند. همچنين به شهروندان توصيه اكيد ميگرددبدليل وضعيت حاد بيماري ويروسي كوويده ١٩ و اگر سابقه بيماري پوستي و آلرژي داريد براي دست زدن به ماهي ، ظروف نگهداري و آكواريوم حتماً از دستكش استفاده نمائيد. و با رعايت بهداشت فردي كودكان خود را از دست زدن و بازي كردن با ماهي بازداريد ، زيرا ممكن است عوامل بيماريزای احتمالي را به چشم و دهان خود منتقل نمايند.
لازم بذكر هست تاكنون موردي از بيماري ناشي از كرونا ويروس در حيوانات مشاهده و اثبات نشده و خود ماهيان قرمز مشكلي از بابت آلودگي با كرونا ويروس ندارند اما با توجه به نقل و انتقال اين ماهيان در سطح كشور احتمال آلودگي ثانويه آب و مخازن نگهداري به ويروس كرونا وجود دارد.
در ضمن تأکید ميگردد جهت تغذیه ماهیان قرمز از غذاهای آماده در فروشگاه های عرضه ماهیان زینتی استفاده شود و در صورت استفاده از آب شهری جهت تعویض آب ماهیان قرمز ضرورت دارد آب مورد استفاده را به مدت 24 ساعت در هوای آزاد قرار داده تا کلر موجود آن از بین رفته و سپس با آب کلر زدا شده آب ماهیان عوض شود ضمن اینکه بهترین PH آب 5/7-8/6 و بهترین دمای آب نگهداری ماهیان زینتی 26-22 درجه سانتیگراد است.
شهروندان مي توانند براي ضدعفوني ظروف نگهداري ماهي از محلول نمك طعام 3% يا پرمنگنات پتاسيم يا پركلرين و يا بتادين استفاده نموده و حتماً آب تعويض ماهي را مستقيماً در چاه فاضلاب تخليه نموده و از ريختن آن در معابر عمومي و يا باغچه خودداري نمايند.
رعايت توصيه هاي دامپزشكي و برنامه ريزي بهداشتي در اين راستا در جلوگيري از شيوع بيماريها بسيار موثر بوده و مي تواند مانع بروز مخاطرات بهداشتي انساني گردد.

روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان اردبيل قرمز»