علیرضا غریبی، راهگشای بازگشت جامعه‌ مهندسان به عرصه‌ مدیریت شهری است.

شیوا بیان– نام و شخصیت علیرضا غریبی، اتکا و آبرویی است که مهندسان برای حضور موثر و مجدد این صنف در عالم سیاست و مدیریت شهری بصورت نانوشته بین خود منتخب کردند تا این چهره، از بین جامعه‌ی مهندسان به جامعه‌ی کنشگران و مدیران شهری معرفی شود، شاید بزرگراه اعتماد بین مردم و مهندسان دوباره گشوده شده و فاصله‌ی‌ به وجود آمده و اعتماد ترک برداشته، ترمیم شود.

سالهای سال قهر بین مدیریت شهر، شهروندان و شورای شهر با مهندسان بخش خصوصی فاصله‌ی معناداری بود. فقدان تخصص در شورا ناشی از یک بی‌اعتمادی به این قشر بود. رنجی که اکنون گریبانگر دیگر اصناف شهر شده است و آنها را از شورا دور نگه داشته است. مردم به سختی به برخی اصناف اعتماد می‌کنند مگر اینکه فرد عادل در حلقه این اعتماد را بیابند. براستی این مشکل در جامعه مهندسان با غریبی مرتفع شد.

غریبی، آشتی بزرگ مردم با جامعه مهندسان در مدیریت شهری بود. راهی که بعد از چندین دوره، تنها شخصیت خاص غریبی بر محوریت ظرافت اخلاقی و تخصصی خود، می‌توانست بازگشایی کند، رنجی بزرگ برای شهر که صرفا با باور بر تخصص و صداقت می‌شد بین مردم و مهندسان ایجاد کرد. در این مدت غریبی توانسته است پیوند بین تخصص مهندسی، سیاست پاک، آرمان‌گرایی صنفی، پیگیری منافع شهروندی و پذیرش مسئولیت نمایندگی مردم را چنان تنظیم نماید که اکنون جامعه مجددا با تکرار رای خود به او و اقبال به ظرفیت و لیاقت قشر مهندسان، آماده استقبال از دیگر مهندسان مدعی برای خدمت به شهر هستند.

خیل کاندیداتوری مهندسان در شورای شهر از سطوح مختلف از جمله هیات مدیره نظام مهندسی تا مهندسان فعال در بخش خصوصی، راهی است که غریبی، روزها و روزها و چهره به چهره با خدمت بین مردم و مدیران، این چراغ اعتماد را مجددا برافروخته تا مهندسان پیشقدم تر از دیگر اصناف، مورد وثوق مردم برای سپردن مدیریت شهری باشند.

غریبی، چراغ کم‌سوی اعتماد به مهندسان را در بین شهروندان را با عنایت به اخلاق مهندسی، به نور امیدی تبدیل کرده است که کثرت ثبت نام و کاندیداتوری مهندسان در شورا ناشی از همین پالس مثبت به تک نماد مهندسان تلقی می‌شود.

هر چند انتخاب مجدد غریبی در شورا، برای هواداران و حامیان او موفقیت بزرگ تلقی نمی‌شود، اما تکرار یک خاطره خوب و اعتماد مجدد برای شهر است. تقویت مسیری است برای خدمت تخصصی به مردم و راهگشایی برای مدیریت جامعه برای مهندسان. این اولویتی است که برای غریبی با رای ما تعیین و تکلیف می‌شود. کسب این لوح جاویدان از مردم، بزرگترین افتخار برای یک خدمتگزار واقعی است.

  پرینت
شناسه خبر : 2882 | تاریخ انتشار : 30 فروردین 1400 - 8:48 | 290 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :