هم آوایی اهالی فرهنگ برای ایجاد یک جریان فکری در راستای مقابله با ویروس کرونا، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود‌.

فرهنگ و آداب برخواسته از آن برای جمیع جهات حیات اجتماعی توان ارائه راهبردهای کارکردی دارد. با توسل صحیح به ملزومات فرهنگی، خواهیم توانست چالش های جدیدی که با آن مواجه می شویم را واکاوی کرده و به حل آنها اقدام کنیم .

توسعه فرهنگی جوامع، این امکان را فراهم می کند که مسائل و مشکلات زیر بنایی را با یاری و امداد فرهنگ به مرتفع سازی بپردازیم و انکشاف جلوه های فرهنگی در جامعه، سبب پویایی حوزه های دیگر زیست اجتماعی نیز می شود .

اگر بر تداوم این باور در حرکت باشیم که مسیر حل تعارضات، فرهنگ می باشد، قدر مسلم مبانی فکری این جریان، هنجارهای ارزشمندی را شکوفا خواهد کرد که این مهم نیز سبب تشکیل برآیندی از زیبایی ها در رفتارها و تصمیم گیری خواهد شد .

کرونا، چالش پیش روی امروز است که با رویه ی قهری، کل جهان را به سیطره ی بی مهری خویش کشیده است. نکته جالب توجه اما اینکه برای مواجهه با کرونا چه سهمی را برای فرهنگ در نظر گرفته ایم و ایضاً فرهنگ چه خدمتی می تواند برای این مبارزه بروز دهد ؟

بی تردید رعایت مسائل بهداشتی و توجه به توصیه های متخصصین امر، مقدمه ای بسیار ضروری برای مقابله با کرونا می باشد. اما اینکه این مقدمه از توصیه به مقام عمل برسد یک بستر و زمینه ی فرهنگی را نیز می طلبد‌.

نمی شود نگاه فرهنگی را در کنش های اجتماعی به حاشیه برانیم و آنگاه در انتظار بازخوردهای مثبت باشیم ، چرا که اعتلا یا انحطاط فرهنگ، نقش مستقیمی بر روند زندگی دارد و این رویکرد در جهت برون رفت از خطرات کرونا نیز کاملا صادق است.

هر چند قبول داریم رعایت برخی توصیه های مقابله با کرونا مستلزم بار مالی برای مردم است، اما بعضاً عدم رعایت برخی موارد نظیر فاصله گذاری، حضور در تجمعات، برپایی عروسی و … حاکی از بی توجهی به عمق فاجعه می باشد .

حوزه بهداشت اگر برگ برنده های دارویی رو می کند ، حوزه فرهنگ نیز بایستی راهکار فرهنگی ارائه دهد. راهکارهای فرهنگی باید با منش های روزمره زندگی آمیخته شود و به یاری حوزه بهداشت بشتابد ‌.

اینکه میزان استفاده از ماسک در استان اردبیل زیر ۵۰ درصد می باشد و از طرفی تعدد عروسی ها و تجمعات را شاهد هستیم، لازم است تا اهالی فرهنگ استان با عزم همگانی به یاری حوزه درمان برسند. از نوشتن گرفته تا تولیدات مدیایی و گرافیکی؛ به طور حتم تاثیری که یک جریان فرهنگی با هم افزایی می تواند به حصول برساند، بسیار کاری خواهد بود‌.

هم آوایی اهالی فرهنگ برای ایجاد یک جریان فکری در راستای مقابله با این ویروس، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود‌. تا با ترسیم یک چشم انداز منطقی در حمایت از حوزه درمان گام موثری برداشته شود‌ .

یادداشت: مجتبی لاله 

  پرینت
شناسه خبر : 1626 | تاریخ انتشار : 13 آبان 1399 - 19:07 | 109 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : مجتبی لاله