به گزارش شیوا بیان، سردار اساعیلی در رابطه با روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز طبیعی عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و 346 روستا از روستاهای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد جمعیت شهری استان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند، بیان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل دارای 29 شهر است لذا در حال حاضر تمامی 29 شهر استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در خصوص عملیات شبکه گذاری نیز بیان کرد: 76 کیلومتر شبکه گاز از ابتدای سال جاری تا کنون به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که بر این اساس میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون به بیش از 9 هزار و 701 کیلومتر رسیده است.

اسماعیلی ادامه داد: تعداد 2 هزار و 203 عدد انشعاب گاز جدید در سطح استان نصب شده که بر این اساس تعداد انشعابات نصب شده در استان از بدو تاسیس شرکت تا کنون به 239 هزار و 491 انشعاب رسیده است.

وی از مصرف یک میلیارد و 352 میلیون متر مکعب گاز طبیعی طی شش ماهه سالجاری در استان خبر داد و گفت: استان اردبیل یکی از سردترین نقاط کشور است و بدلیل بارش های متعدد برف در طی سال و کاهش دما طی روزهای اخیر مصرف گاز مشترکین خانگی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه به دلیل اقدامات انجام شده در سطح استان امسال شاهد افت فشار و قطعی گاز نخواهیم بود، اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی یاد شده در شش ماهه نخست سال جاری 11 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته که بخش خانگی و صنعتی با 29 میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 103 میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.