اردبیل- مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل از امکان مراجعه به پزشک بدون نیاز به دفترچه درمانی در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

به گزارش شیوا بیان، سعید بشرخواه, با بیان اینکه افراد تحت پوشش این سازمان بدون دفترچه درمانی می توانند به پزشک مراجعه کنند عنوان کرد: کلیه خدمات مورد نیاز بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که اوراق دفترچه درمانی آنها در این ایام به اتمام رسیده یا می رسد، لازم نیست برای دریافت دفترچه درمانی جدید به شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنند.

او افزود: مردم در صورت نیاز به خدمات تشخیصی و درمانی و مراجعه به پزشک، می توانند خدمات موردنیاز خود را با ارائه جلد دفترچه درمانی که حاوی شماره بیمه و مشخصات بیمه شده است یا ارائه کارت ملی دریافت کنند. 

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: همه پزشکان و مراکز درمانی طرف قرار داد باید براساس قرارداد فیمابین کماکان نسبت به پذیرش بیمه‌شدگان اقدام کرده و با عنایت به اینکه امکان نسخه‌نویسی الکترونیک به آدرسep.tamin.ir فراهم شده است، تاحد امکان با استفاده از سامانه مذکور نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام کنند بدیهی در صورت تولید الکترونیک نسخ پزشکی، ضرورت استفاده از برگ دفترچه درمانی کاغذی نیز منتفی خواهد شد.

بشرخواه تاکید کرد: چنانچه به هر دلیلی امکان تولید الکترونیک نسخه پزشکی وجود نداشته باشد، پزشکان و مراکز  طرف قرارداد می توانند طبق روال جاری ضمن اخذ استحقاق درمان برای بیمه شده، دستورات پزشکی خود را در سربرگ مخصوص مطب پزشک تجویز کنند.

او ادامه داد: در این صورت، علاوه بر ثبت نام و نام خانوادگی و تاریخ ویزیت، درج کدملی و شماره بیمه بیمار (مندرج در جلد دفترچه بیمه شده) نیز بر روی سربرگ نسخه الزامی خواهد بود. لازم به ذکر است پزشکان طرف قرارداد در صورت درج دستورات پزشکی در سربرگ مخصوص مطب پزشک، لازم است دستورات پزشکی را با استفاده از کاربن در دو برگ تجویز کنند.

بشرخواه ادامه داد:  برگ اول عندالزوم در اختیار بیمه شده قرار می گیرد تا به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه شود و برگ دوم آن نیز طبق روال مرسوم (همانند برگ دوم /  برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی) توسط پزشک به معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان استان مربوطه تحویل خواهد شد

او یاد آورد شد : همچنین داروخانه ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه ها و سایر مراکز طرف قرارداد موظفند ضمن پذیرش سربرگ کاغذی مطب پزشک، خدمات در تعهد را طبق ضوابط و مقررات جاری ارائه کنند. بدیهی است در تمام موارد، اخذ استحقاق درمان بیمه شده از سامانه های مربوطه مطابق سند فوق الذکر کماکان الزامی است.

  پرینت
شناسه خبر : 1816 | تاریخ انتشار : 11 آذر 1399 - 16:09 | 93 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • منبع خبر : ایلنا