یادداشت- محمد صادق کریمی: صاحبعلی رام به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین منصوب شد که این موضوع را می توان به عنوان سرآغازی برای امید به تشکیل مجموعه ی مدیریتی جوان و کارآمد در دولت آینده به حساب آورد.

یادداشت- شیوا بیان– محمد صادق کریمی: عرصه های مدیریتی در عصر حاضر در کنار نیاز به تجربه، مستلزم ابتکار، خلاقیت و نوآوری می باشد. جوانان به واسطه ماهیت دوران جوانی راه برون رفت از بحران ها را با نوگرایی بهتری پیگیری می کنند‌. در نتیجه نفس حضور جوانان در حوزه های تصمیم گذاری می تواند منشا برکات خیر در تمام ابعاد باشد.

اعتماد به حضور جوانان در عرصه های مدیریتی در اول انقلاب نمود بیشتری داشت و در نقل های دوران دفاع مقدس می بینیم که تدابیر جوانان در میدان های جنگ‌، چگونه دشمنان را به استیصال وا می داشت و غیرت ایرانی را به اثبات می رسانید‌.

جلوه های این روحیه اعتماد به جوانان اما به مرور در حال کمرنگ شدن می باشد که در طی زمان ممکن است آسیب هایی را متوجه آرمان های انقلاب کرده و شیب مسیر توسعه ای کشور را دچار کندی کند . از این حیث لازم است که دلسوزان و دغدغه مندان حوزه های فرهنگی و اجتماعی نسبت به این موضوع ورود کنند .

استان اردبیل نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به باور فعالان حوزه مدنی و اجتماعی شرایط عمومی استان می طلبد که در حوزه های مدیریتی نسبت به روند حضور جوانان در مناصب مدیریتی ورود جدی تری از جانب بزرگان استان صورت پذیرد.

در نزدیک ترین زمان ها نسبت به استقرار دولت جدید، انتصابی امیدوار کننده در استان اردبیل صورت پذیرفت. صاحبعلی رام به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین منصوب شد که این موضوع را می توان به عنوان سرآغازی برای امید به تشکیل مجموعه ی مدیریتی جوان و کارآمد در دولت آینده به حساب آورد.

رام جزو مدیران موفقی بوده است که نام نیک وی علی رغم جوانی، در میان افکار عمومی خوش درخشیده است. حضور وی را می توان به عنوان مصداقی برای تحول با جوانان برشمرد و اینکه این انتصاب نشانگر آن است که بدنه فکری که آینده استان را در دولت بعدی هدایت خواهند کرد صاحبان تفکراتی هستند که به حضور جوانان نه در شعار که در مقام عمل اعتقاد دارند.

مردم ضمن استقبال از این موضوع، انتظار دارند ‌که این رویه فکری در تمام مدت دولت بعدی در همه ابعاد ممکن صورت پذیرد. اعتماد به جوانان یعنی اعتقاد به جهش در مسیر توسعه. استان اردبیل امروز بیش از سایر استان ها نیازمند جهش های توسعه ای می باشد.

  پرینت
شناسه خبر : 3220 | تاریخ انتشار : 24 تیر 1400 - 9:26 | 98 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : محمد صادق کریمی