به گزارش شیوا بیان به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، متن کامل حکم انتصاب به این شرح است؛

جناب آقای دکتر جهانبخش خلفی زاده

نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از توان علمی ، عملی و کارشناسی همکاران در تأمین امنیت غذایی ،

حفظ و حراست از سرمایه های دامی ، ارتقاء جایگاه سلامت جامعه و تحقق اهداف سازمانی تلاش و اهتمام ویژه ای معمول و با رعایت اصول قانونمداری و منشور اخلاقی سازمان در انجام وظایف محوله موفق باشید.

گفتنی است دکتر خلفی زاده مسئولیت هایی از جمله رئیس ادارات دامپزشکی شهرستان های گرمی و نیر، معاونت اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل و مسئول آموزش اداره کل دامپزشکی را در سوابق مدیریتی و کارنامه خود دارد.