به‌گزارش شیوا بیان، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، نادر فلاحی در بازدید از مرکز آموزش صنایع‌دستی در مجموعه تاریخی مدرسه جعفری اسلامی که به همراه رئیس پارک علم و فناوری استان انجام شد، اظهار کرد: همکاری و مشارکت دوجانبه این اداره‌کل و پارک علم و فناوری استان می‌توانیم شاهد اجرای طرح‌های مختلف در بخش صنایع‌دستی باشیم.
مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با ارائه ایده ایجاد مرکز رشد صنایع‌دستی با همکاری پارک علم و فناوری بیان کرد: مرکز آموزش صنایع‌دستی واقع در مدرسه جعفری اسلامی مناسب برای تشکیل این مجموعه است.
او در بازدید از مرکز نوآوری انیمشن و بازی‌های رایانه‌ای پارک علم و فناوری استان گفت: انتظار می‌رود همکاری این مجموعه را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای ارائه تاریخ و تمدن پرافتخار استان اردبیل شاهد باشیم.
فلاحی ایده‌های فناورانه را راهگشای تسریع در امور دانست و ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری و استفاده از ایده‌های فناورانه آن برای رونق فعالیت‌ها در حوزه‌های سه‌گانه این اداره‌کل را فراهم خواهد آورد.
اقدامات اخیر انجام شده در مجموعه جهانی شیخ صفی ‌الدین یک حرکت بنیادی است
حبیب ابراهیم‌پور رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز با استقبال از پیشنهاد ایجاد مرکز رشد صنایع‌دستی در اردبیل عنوان کرد: آمادگی لازم برای مشارکت در ایجاد این مرکز را داریم.
او مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل را پیشگام و پویا قلمداد کرد و افزود: تلاش می‌کنیم تا با همکاری و مشارکت با این اداره‌کل زمینه بری حمایت از ایده‌های فناورانه را فراهم آوریم.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های پارک علم و فناوری استان گفت: می‌توانیم از این ظرفیت‌ها و ارائه ایده‌های در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهره بگیریم.
ابراهیم‌پور با حضور در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بیان کرد: زحمات و اقدامات انجام شده در این‌ میراث جهانی در خور توجه و شایسته تقدیر بوده که این اقدامات یک حرکت بنیادی به شمار می‌رود