یادداشت انتخاباتی- بررسی سیر تحولات و دگرگونی های سیاسی اخیر در ایام اخیر در کنار آرا و نظریات کنشگران سیاسی و داده های حاصل از خروجی نظر سنجی های مختلف، حکایت از ضریب بالای احتمال پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات پیش رو دارد.

بررسی سیر تحولات و دگرگونی های سیاسی اخیر در ایام اخیر در کنار آرا و نظریات کنشگران سیاسی و داده های حاصل از خروجی نظر سنجی های مختلف، حکایت از ضریب بالای احتمال پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات پیش رو دارد.
در فرهنگ سیاسی، میزان مشارکت مردم، به هویت بخشی هر چه بیشتر آن انتخابات اثر مستقیم داشته و از آنجا که انتخابات با جامعه گره خورده است، چگونگی کیفیت آن بر ترسیم مسیر پیش روی کشور موثر بوده و به نوعی می تواند مبنای آینده شناسی قرار بگیرد.

دگردیسی دولت ها همواره چالش هایی جدید در روندهای توسعه ای کشور ایجاد می کند که شناخت چرایی و چگونگی این چالش ها، مثبت و یا منفی بودن آنها، مستلزم تحلیل و کالبد شکافی اجزا و هسته های دارای اثر در طی این تغییرات است.

حوزه در بر گیرندگی دولت و تاثیر گذاری آن بر کسی پوشیده نیست در واقع گاهاً شناخت این اثر گذاری ها سهل و ممتنع است چرا که پیچیدگی های اداری و روندهای طولانی فرآیندهایی که آمیخته با مبانی سیاسی در دولت هاست، وسعت و گستره حیطه امر را بسیار افزایش می دهد.

نگارنده در این مقام بدون اعمال سلیقه های شخصیِ سیاسی معتقد است، موضوع جنبش های فعلی سیاسی موجود در کشور و افزایش احتمال پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات، می تواند برای استان اردبیل فرصت خوبی برای نیل به اهداف توسعه ای واقع شود.

ساختار فعلیِ فرصت سیاسی پیش روی اردبیل با کاراکتری به نام علی نیکزاد شکل می گیرد. اگر استان اردبیل، محیط سیاسی مطلوبی را برای شکل گیری تحقق یک فرصت به نیکزاد ارائه نماید و از طرفی اگر دولت بعدی، دولت رئیسی باشد قطعاً نوع برخورد دولت با اردبیل متفاوت تر از تمامی دولت ها خواهد بود.

طبیعی است که حضور نیکزاد در بدنه تصمیم گیر مجموعه آیت الله رئیسی، این بستر سیاسی را برای اردبیل آماده سازی می کند که جهت شکل دهی و شکل گیری تصمیمات حمایتی برای استان، روند رو به رشدی گرفته و منافع اردبیل فارغ از بحث هزینه و فایده در دولت بعدی فراهم شود و در یک معنا، اردبیل به واسطه قرابت نیکزاد با آیت الله رئیسی، استان اول برخوردار کشور در دولت بعدی باشد، به شرط اینکه اردبیل استان اول در نسبت آرای بیشتر به رئیسی باشد

با این حال خیر همگانی استان اردبیل ایجاب می کند تا اولاً میزان مشارکت در این استان برای بالا رفتن هر چه بیشتر احتمال بهره مندی از فرصت سیاسی پیش رو افزایش یابد و مفهوم خیر و مصلحت در کنار احترام به اندیشه های سیاسی، می طلبد تا زمینه را بهبود موقعیت استان در رابطه میان دولت و استان ها تقویت کنیم‌.

  پرینت
شناسه خبر : 3158 | تاریخ انتشار : 15 خرداد 1400 - 15:56 | 40 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :