شیوا بیان- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اجرای طرح برق امید را فرصتی جهت تغییر نگرش مصرف کنندگان «بخش خانگی» به استفاده صحیح از منابع انرژی دانست.

به گزارش شیوا بیان، حسین قدیمی با اشاره به جزئیات اجرای طرح برق امید گفت: هدف طرح امید، تغییر نگرش و باور مصرف کنندگان به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارها تشویقی و بازدارنده است.

وی افزود: طرح برق امید فرصت مناسبی برای توسعه‌صرفه‌جویی بوده و این طرح مخصوص مشترکان خانگی است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اظهار کرد: طبق تعرفه‌بندی انجام شده در این طرح، مشترکان برق به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده اند  که  از ابتدای آبان ماه ۹۹ صورتحساب برق مشترکان کم مصرف رایگان محاسبه خواهد شد.

حسین قدیمی  گفت: با توجه به اینکه تعرفه های برق پلکانی است، مشترکان پر مصرف نیز می توانند با رعایت نکات مدیریت مصرف، از افزایش مصرف برق جلوگیری کرده  و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهای کمتری برای برق محل مسکونی خود بپردازند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اظهار داشت : الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و در ماههای مختلف ،  بر اساس کیلووات ساعت در ماه  تعیین شده است.

حسین قدیمی گفت: در استان اردبیل،  پارس آباد ، بیله سوار و اصلاندوز جزو مناطق گرمسیری 4 می باشند و سایر شهرستان‌های این استان  در دسته مناطق  عادی می باشند .

وی افزود: در مناطق گرمسیری 4 که سه شهرستان پارس آباد ، بیله سوار و اصلاندوز جزو این  مناطق  می باشند در ماههای گرم سال ( چهار ماه ،  خرداد تا شهریورماه)  متوسط مصرف ماهانه آن‌ها در یک دوره تا 150 کیلووات ساعت و کمتر باشد جزو مشترکان کم مصرف  خواهند بود و در سایر فصول همچون سایر مناطق استان خواهند بود.

وی اظهار کرد: در استان اردبیل مشترکانی که در ماه‌های گرم سال ( چهار ماه ،  خرداد تا شهریورماه)  متوسط مصرف ماهانه آن‌ها در یک دوره تا ۱۰۰ کیلووات ساعت و کمتر باشد در دسته  مشترکان کم مصرف، ۱۰۱ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و مشترکان با مصرف بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف ها  خواهند بود .

قدیمی اعلام کرد:  برای سایر ماه‌های سال نیز مشترکانی که در سطح استان  مصرف آن‌ها تا ۸۰ کیلووات ساعت باشد  شامل مشترکان کم‌مصرف، بین ۸۱ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد  طبق تعرفه‌بندی طرح برق امید مشترک پر مصرف محسوب می‌شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  گفت: چنانچه مشترکان پر مصرف ظرف ۶ ماه آینده مصرف برق خود را کاهش ندهند هزینه برق مصرفی آن‌ها ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

  پرینت
شناسه خبر : 1368 | تاریخ انتشار : 03 آبان 1399 - 16:34 | 236 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :