شیوا بیان_ دبیر و سخنگوی رزمایش کمک مومنانه استان اردبیل اظهار کرد:

به گزارش شیوا بیان اردبیل، در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه استان اردبیل ۲۶ هزار و ۶۸۱ بسته معیشتی در بین نیازمندان شناسایی شده در نواحی استان توزیع شد.
این بسته های معیشتی با همکاری خیرین ومردم نوعدوست،نواحی و اقشار بسیج استان تهیه شده بود که با حفظ کرامت انسانی در بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

با مشارکت مردم خیر و نوعدوست استان ۵۳۴ راس دام سبک و سنگین در قالب رزمایش کمک مومنانه قربانی و در بین نیازمندان توزیع شد.

در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه با مشارکت خیرین،گروه های جهادی،پایگاه های مقاومت بسیج،دهیاری ها و نانوایی ها،تعداد ۵۸۵ نانوایی بصورت صلواتی به عرضه نان پرداختند.

در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان ۴۱ هزار عدد ماسک و ۶ هزار و ۵۰۰ عدد محلول ضدعفونی کننده با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)،گروه های جهادی،خیرین و بسیج سازندگی در قالب رزمایش کمک مومنانه در استان توزیع شد.

[6:20:14 AM]به کش