جمعی از مدیران عامل صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حمایت از دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بیانیه صادر کردند.

با نام و یاد خدا
بیانیه جمعی از مدیران عامل صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حمایت از جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
با حضور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری با رویکرد دولت انقلابی و مردمی برای ایران قوی، بر کسی پوشیده نیست که یکی از ارکان قدرت در عرصه اقتصاد و سیاست ، حوزه کشاورزی است. تقویت و توسعه پایدار و همه جانبه بخش کشاورزی از اولویت های اصلی دولت قلمداد می گردد. در این برهه ، کشاورزی معیشتی توانایی برآورده سازی نیازهای رو به رشد جامعه را ندارد ، لذا می بایست نگرش کشاورزی را به سوی کشاورزی مدرن و بازارگرا سوق داد و این مهم در سایه تحرک و پویایی سرمایه های انسانی، اجتماعی و مالی محقق خواهد شد.
یکی از مهم ترین مولفه های مورد نظر ، تامین سرمایه مورد نیاز برای رفع نیازهای جاری و سرمایه گذاری در تولیدات فن آورانه و دانش بنیان در بخش کشاورزی است. در شرایط فعلی علیرغم محدودیت های موجود، می توان با سرمایه گذاری هوشمند، در توسعه کشاورزی توفیق حاصل نمود.
صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شبکه ای مهم از بخش کشاورزی با ساختار غیر دولتی که قریب به دو دهه فعالیت مثبت و اثرگذار می باشند که با دارا بودن ظرفیت های نهادی و قانونی بسیار مناسب، زمینه توسعه کشاورزی را سبب ساز خواهند بود. این شبکه مردمی در حال حاضر از ۱۶۵ صندوق در کشور تشکیل شده که بالغ بر ۸۰۰۰ تشکل مردم نهاد را در دل خود جای داده و توانسته بخش مهمی از بهره برداران را زیر چتر خود گیرد. تقویت پوشش جغرافیایی تمام بهره بردارن ، رونق فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری هوشمندانه در زنجیره های تولید و بهره مندی از فعالیت های فن آورانه در کشاورزی بازارگرا، امکان ارتقا و استفاده از صندوق ها را در توسعه پایدار کشاورزی فراهم می نماید.
نظر به آنکه دولت انقلابی و مردمی حضرت آیت الله رئیسی رویکرد ایجاد کشاورزی قوی و توسعه پایدار همه جانبه روستایی را هدف قرارداده است، سکاندار وزارت جهاد کشاورزی، می تواند نقش مهمی در تحقق اهداف متصور برای صندوق های مذکور، داشته باشد.
خوشبختانه پیشنهاد جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد از سوی رئیس جمهور محترم، نوید بخش ایجاد زمینه های شکوفایی اهداف صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی به عنوان ایجاد کننده تولید، اشتغال، امنیت غذایی و عامل محوری در استقلال و امنیت کشور خواهد بود.
بدینوسیله حمایت خود را از دکتر ساداتی نژاد که فردی عالم و با تجربه در بخش کشاورزی هستند، اعلام نموده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با رای قاطع خود به ایشان، زمینه حمایت بیشتر از صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را فراهم نمایند. ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

  پرینت
شناسه خبر : 3417 | تاریخ انتشار : 25 مرداد 1400 - 10:35 | 40 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :