به گزارش شیوابیان، بعد از صدور مجوز احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل توسط دکتر عین اللهی وزیر بهداشت ، با پیگیری های دفتر استانداری اردبیل بودجه پروژه مذکور با بودجه ای بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان از طریق تهاتر نفتی تأمین خواهد شد.