شیوا بیان- شهردار اردبیل بر ضرروت اهمیت دامپزشکی در تأمین غذا سلامت عمومی جامعه تأکید کرد و گفت در بعد فرهنگی و اجتـماعـی رویکرد شهردار به سلامت عمومی جامعه است.

به گزارش شیوا بیان، شهردار اردبیل در دیدار مشترک مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و رئیس شورای نظام دامپزشی اسـتان و رؤسـای انجــمن های صنفی دامپزشکی که در محل دفتر شهردار و در حاشیه 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکی انجام شد بر ضرروت اهمیت دامپزشکی در تأمین غذا سلامت عمومی جامعه تأکید کرد و گفت در بعد فرهنگی و اجتـماعـی رویکرد شهردار به سلامت عمومی جامعه است.

بـه گـزارش روابــط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ؛ دکـتر حمید لطف اللهیان با تبریک فرارسیدن روز ملی دامپزشکی افزود : در شرایط حاضر فعالیت های حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه مانند کارهای عمرانی نمـود ظاهری و بیرونی در جامعه ندارد ولی اگر غفلتی در آن صورت گیرد بدون شک صدمات جبران ناپذیری به پیکر سلامت جامعه وارد می شود.

شهردار اردبیل با یادآوری اینکه شهرداری قبل از اینکه یک نهاد عمرانی و خـدماتی بـاشد یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه است خاطر نشان کرد به جهت وظایف مشترکی که وجود دارد شهرداری آمـــادگی خود را هم در زمینه تبلیغات محیطی و هم در حوزه تبلیغات رسانه ای در انعکاس فعالیت های دامپزشکی و آمـوزش بهـداشـت همگانی اعلام می نماید.

دکتر لطف اللهیان با تأکید بر اینکه برای شهرداری رشد جـوامـــع شهری ارجحیت زیادی در مقایسه با توسعه عمرانی شهری دارد گفت جوامع رشد یافته انسانهای توسعه یافته ای را پرورش میـدهنـد و وجود این انسـانــهای ارزشمند در جامعه مرهون ســلامت عمومی جامعه است.

شهردار اردبیل در ادامه با اشاره به اینکه در رشد جوامع شهری عوامل بسیاری دخیـل هستـند کـه یکــی از مهمترین عوامل ارتقاء سلامت عمومی جامعه است افزود : در این راستا در کنار دامپزشکی هستیم و از هر گونه تلاش برای ارتقـاء سلامت عمومی جامعه و به تبع آن رشد جوامع شهری حمایت می کنیم.

شهردار اردبیل در پایان گفـت : شهرداری برنامه های گوناگون علمی و فرهنگی درمناسبتهای مختلف ملی و مذهبی در فرهنگسراهای شهرداری اجراء می نماید و مــا آمـــادگی داریم تعدادی از این برنامه ها را به کارشناسان و مـدرســین دامپزشکی اختـصاص دهــیم تــا با تولید محتوا و تهیه مطالب علمی و تخـصصی در خدمت مشترک به مردم و ارتقاء سلامت عمومی جامعه سهیم باشیم.

در این دیدار مدیر کل دامپزشکی استان ضمن تشریح فعالیت های دامپزشکی در حوزه های مخـتلف فعالیت بر اهمیت و حساسیت کـار دامپـزشکـی در تـأمین غذا و امنیت غذایی ، ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه و حفظ و حراست از سرمایه دامی استان اشاره کرد و با یادآوری اینکه دامپــزشکی ارگــان گمنامی است که در حالت عادی فعالیت های آن از چشم همگان پنهان است و در صـــورت شیوع بیماریهای دامی فعالیت های آن در جامعه آشکار می شود بر ضرورت تعامل و همکاری بین بخش دستگاههای مرتبط حوزه سلامت با دامپزشکی تأکید کرد.

دکتر بهلول تکلوی افزود : دامپزشکی تضمین کننده سلامت غذای مردم از مزرعه تا سفره است و اگر سلامت دام و طیور به لحاظ بهداشتی تضمین نشود می تواند سلامت مردم را تهدید کنند.

در این دیدار رؤسای نظام دامپزشکی استان و انجمن های صنفی هر کدام در سخنان جداگانه ای به تشریح فعالیت های دامپزشکی در حـوزه هـــای صنفی خود اشاره و مشترکاً بر ضرورت و اهمیت دامپزشکی در ارتــــقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه تأکید کردند.

  پرینت
شناسه خبر : 1160 | تاریخ انتشار : 14 مهر 1399 - 14:20 | 232 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :