به گزارش شیوا بیان، پروانه رضاقلیزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل به همراه معاون و جمعی از کارشناسان ستادی با محمود صفری شهردار جدید اردبیل دیدار و در خصوص موضوعات مختلف فرهنگی گفتگو کرد.
محمود صفری، شهردار جدید اردبیل در این دیدار با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی به منظور ارتقای سطح فرهنگی جامعه خاطر نشان کرد: شهرداری اردبیل و مجموعه های فرهنگی زیر مجموعه از برنامه های کتابخوانی و فرهنگی کتابخانه های عمومی حمایت خواهد کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز ضمن تبریک انتصاب محمود صفری به عنوان شهردار اردبیل، گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در شهرداری اردبیل در حوزه های مختلف بویژه در برگزاری جشنواره های کتابخوانی و برنامه های فرهنگی در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی کوثر خواهد شد.