به گزارش شیوابیان، دکتر سید عباس موسوی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل و هئیت همراه در ادامه دیدار نوروزی با کارکنان بخش درمان تامین اجتماعی استان در شهرستان ها، صبح روز دوشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور در درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرستان خلخال و دیدار با کارکنان این مرکز درمانی عید نوروز و سال نو را تبریک گفتند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل ضمن بازدید از کلیه واحدها و قدردانی از زحمات و تلاش های کارکنان این مرکز درمانی به جهت ارائه خدمات درمانی و تشخیصی برای بیمه شدگان محترم سازمان و سایر مراجعه کنندگان گفت در سال‌جاری برای بهبود و توسعه فضای فیزیکی درمانی و ارتقاء سطح خدمات درمانی برای مردم شریف این منطقه برنامه جامع تدوین خواهد شد.