به گزارش شیوا بیان، حسین قدیمی با بیان اینکه  ۵۰ خانوار در محله عدالت آباد سکونت دارند، اذعان کرد: ۳۲ انشعاب واگذارشده و ۱۵ خانوار نیز متقاضی انشعاب برق هستند که در اسرع وقت نسبت به نصب انشعاب برق آن ها اقدام خواهد شد.

وی عنوان کرد: در محله عدالت آباد کنتورهای مشترکان در آخرین تیرها نصب شده  بود اما سیم کشی غیر استاندارد و غیر ایمن موجب افت ولتاژ می شد که جهت اصلاح و ساماندهی کنتورهای مشترکین، ۵ اصله پایه ۹ متری و ۱۷۰ متر کابل خودنگهدار احداث شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود: در محله گلمغان، اطراف نوران چایی نیز ضمن جمع‌آوری برق های غیر مجاز در حداقل زمان ممکن، شبکه فشار ضعیف احداث و برق‌رسانی مطمئن و پایدار به مشترکان این منطقه انجام شد.