به گزارش شیوابیان، جعفری، رییس شورای اسلامی شهر نمین گفت: سید احمد موسوی با رای اکثریت قاطع اعضای شورای اسلامی شهر ( ۵ رای) بعنوان شهردار نمین انتخاب شد.