به گزارش شیوابیان،فرماندار اردبیل گفت:در راستای خدمات رسانی مناسب به مردم و برطرف کردن دغدغه هایشان در مورد تهیه نان فعالیت ۱۲ نانوایی درشهر اردبیل شبانه روزی شد.

مهندس سید محمد اعتماد گفت:آرد مورد نیاز این نانوایی تامین شده است تادرخدمات رسانی به مردم مشکل نداشته باشند.

وی گفت: بعد از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص سهمیه بندی آرد نطارت ها بر نانوایی ها شهرستان اردبیل تشدید شد و در این نظارت ها برخی نانوایان تخلفاتی ازجمله کم فروشی فروش غیر مجاز و احتکار آرد داشتند که این موضوع باحضور دستگاه های نظارتی مربوطه بررسی و ضمن تشکیل پرونده وبه مراجع قانونی معرفی شدند.

فرماندار اردبیل افزود :خواهشمندیم مردم شریف شهرستان نیز باتوجه به نیاز خود نان تهیه کنند تادر دسترسی همگان به نان مشکل وجود نداشته باشند وهمچنین درصورت مشاهده تخلفات درنانوایی ها به دستگاه های مربوطه اطلاع رسانی کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

مهندس سید محمد اعتماد دسترسی راحت مردم به نان وارتقای کیفیت نان را اولویت اساسی درشهرستان عنوان کرد وگفت:در این زمینه باجدیت پی گیر رفع مشکلات هستیم.

وی گفت:بانانواهای متخلف وفق قانون برخورد می شود ونانوایی های که خدمات رسانی مناسب ونان باکیفیت به مردم ارائه کنند مورد تشویق قرار می گیرند.