شماره جدید نشریه صبح صادق منتشر شد.

 

در صورت تمایل به انتشار آگهی، گفت و گو و اخبار ادارات دولتی و خصوصی و شرکت ها در این نشریه با شماره ۰۹۳۵۸۴۹۳۰۰۳ تماس بگیرید.