شماره جدید(۱۱۵۶) روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد.

برای سفارش آگهی و انتشار اخبار سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در این روزنامه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
احد بهکش / سردبیر روزنامه: ۰۹۱۴۷۴۴۹۵۹۲