اردبیل- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: شهر اردبیل به رغم پیشینه و قدمت تاریخی، فرهنگی و هویتی از نبود یک نظام جامع توسعه‌ای و برنامه‌ریزی مدون رنج می‌برد.

کاظم صدشکر در گفت و گو با خبرنگار شیوا بیان عنوان کرد: شهر اردبیل به رغم پیشینه و قدمت تاریخی، فرهنگی و هویتی از نبود یک نظام جامع توسعه‌ای و برنامه‌ریزی مدون رنج می‌برد.

وی افزود: در ادوار مختلف شورای شهر این موضوع به عنوان راهبرد توسعه پایدار شهری مغفول مانده و بیشتر توجه و تمرکز بر نظام برنامه‌ریزی یک ساله و میان مدت استوار بوده است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مقایسه شهر اردبیل با سایر شهرهای حی همتراز به عینه عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را شاهد هستیم که این فرآیند حتی در حوزه ساخت و ساز نابسامانی‌های بصری، اوضاع به هم ریخته ترافیک شهری و حتی رفت و روب و تنظیفات شهری نیز به چشم آمده و شرایط ناگواری را رقم زده است.

صدشکر گفت: در چنین شرایطی که شهر اردبیل در مسیر توسعه خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و دوراندیشی مدیران و مسئولان شهری است، با تاکید بر اصل تعامل و همفکری می‌توان شرایط مطلوبی را فراهم کرد تا با گذر از اوضاع کنونی کهن‌شهر اردبیل را از جنبه‌های معماری، کالبدی، احداث بناهای فاخر و توجه به احیای بافت اصیل به شرایط ایده‌آلی رساند.

وی تصریح کرد: پارلمان محلی به عنوان مغز متفکر توسعه شهری و برنامه‌ریزی علمی و تخصصی بیشترین تاثیر و نقش‌آفرینی را در این حوزه خواهد داشت و شایسته است در انتخابات پیش رو با فهم عمیق از شرایط موجود و جبران عقب‌ماندگی‌ها مردم به انتخابی دست بزنند تا با حضور متخصصان، برنامه‌ریزان و متفکران شهری بتوان ضرب‌آهنگ توسعه شهری را پرشتاب تر از همیشه به پیش برد.

  پرینت
شناسه خبر : 2696 | تاریخ انتشار : 11 اسفند 1399 - 22:02 | 31 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :