عضو شورای شهر اردبیل عدم قیمت گذاری مناسب را عامل عقیم ماندن مناقصات شهرداری دانست.

به گزارش خبرنگار شیوا بیان، علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل در سومین جلسه شورای ششم عنوان کرد: عدم قیمت گذاری مناسب هنگام فروش اموال غیرمنقول شهرداری باعث شده انتشار آگهی ها بی ثمر باشد و حتی در برخی موارد شاهد وقفه چهار ساله در فروش واحدهای تجاری باشیم.

وی افزود: البته در خصوص فروش اراضی شهرداری جهت پرداخت حقوق کارکنان نباید عجله داشت و برای حل مشکل کوتاه مدت، اراضی ارزشمند شهرداری را از دست داد؛ صبر بیشتر در این خصوص می تواند از تضییع اموال شهرداری جلوگیری کند.

  پرینت
شناسه خبر : 3453 | تاریخ انتشار : 04 شهریور 1400 - 14:19 | 288 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :