فعالیت ورزشی کوتاه قامتان دراستان اردبیل ازروزسه شنبه ۲۴فروردین آغاز شد

به گزارش شیوابیان،شاهین فرزانه نماینده ‌کوتاه قامتان اردبیل گفت؛ فعالیت ورزشی کوتاه قامتان دراستان اردبیل ازروزسه شنبه ۲۴فروردین آغاز شد.

شاهین فرزانه گفت:کوتاه قامتان درهفته ۲روز تمرینات ورزشی انجام میدهند تمرینات ورزشی درسالن بنیادشهیدانجام می شود.وی در ادامه ازجناب آقای سجادانوشیروانی مدیرکل ورزش وجوانان ودود اسحق زاده ریس هیات همگانی اردبیل از آقای تاج مهرکمال تقدیروتشکر کرد.

و خاطرنشان کرد؛نام بردهاباجدیت کامل ورزش ماراحل کردن  تاماکوتاه قامتان بتوانیم فعالیت ورزشی مان راشروع کنیم.

نماینده کوتاه قامتان افزود؛ازآقای سانی به خاطر در اختیار قرار دادن هفته دو روز سالن بنیادشهید تقدیر تشکر کرد، درپایان صحبت های خود به دعوت ازاستانداراردبیل مدیرکل اموراجتماعی استانداری معاون سیاسی امنیتی استانداری مدیرکل بهزیستی مدیرکل ورزش وجوانان پرداخت تا درجریان کمبودامکانات ورزشی کوتاه قامتان باشند.

  پرینت
شناسه خبر : 7747 | تاریخ انتشار : 28 فروردین 1401 - 0:28 | 254 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :