دبیر با یادآوری اینکه دولت سیزدهم دولتی مردمی هست خواستار پرکاری مدیران استان برای توسعه وپیشرفت استان شد.

به گزارش شیوابیان،کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار در دیدار با گروهی از فعالین اقتصادی واجتماعی استان با تاکید بر منزلت و جایگاه مردم و لزوم احترام به ارباب رجوع در ادارات خواستار انجام مناسب وبه موقع کارهای مراجعین به ادارات شده وبعد از رسیدگی به این امر را وظیفه مدیران دانسته وضمن تشکر از کارمندان ساعی و مدیران کاری از مدیرانی که حال کار کردن برای مردم را ندارند خواست خودشان بروند.دبیر با یادآوری اینکه دولت سیزدهم دولتی مردمی هست خواستار پرکاری مدیران استان برای توسعه وپیشرفت استان شد.

  پرینت
شناسه خبر : 7493 | تاریخ انتشار : 20 فروردین 1401 - 12:16 | 194 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :