به گزارش شیوابیان،  در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۱ ، دوازده هزار و ۳۳۹ نفر با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه نمودند از تعداد مراجعین ۳۱۹۶ تن زن و ۹۱۴۳ نفرمرد بوده است. . این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی در حدود سه درصد را نشان می دهد.

لازم به توضیح است که تمام خدمات ارائه شده در پزشکی قانونی با معرفی مراجع قضایی صورت می گیرد و پزشکی قانونی مرجع استعلامات قضایی می باشد و افراد برای پیگیری حقوق خود ابتدا باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند و از مراجعه بلافاصله بعد از نزاع و با ظاهر خون آلود پرهیز نمایند و در مواردی که نیاز به خدمات درمانی دارند قبل از هر اقدامی به مراکز درمانی و بیمارستان مراجعه نمایند.